Polskie

Drodzy mieszkańcy Bad Freienwalde!

Drodzy przyjaciele, drodzy goście!

Tematem jaki przyświeca naszemu zlotowi w tym roku 03.06.2023 pod hasłem „Bad Freienwalde jest kolorowe“ jest codzienna dyskryminacja. To znaczy krzywdzące i wykluczające traktowanie jednostek lub grup ludzi w ich życiu codziennym. Pretekstem do tego rodzaju dyskryminacji może być wiele różnych cech: pochodzenie, płeć, stan majątkowy, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek, ograniczenia fizyczne lub psychiczne, orientacja seksualna i wiele innych. Tego rodzaju dyskryminacja kształtuje codzienne życie osób nią dotkniętych i uniemożliwia równy dostęp do instytucji i organizacji społecynzch. Konsekwencje są widoczne przy szukaniu mieszkania czy pracy, przy trudnościach z wejściem do niektórych budynków, które nie są przystosowane dla wózków inwalidzkich. Mogą się również przejawiać poprzez przemoc psychiczną i fizyczną na ulicy czy też mobbing w szkole. 

Co przeszkadza ludziom w dobrym, wspólnym życiu i przede wszystkim: jak można usunąć te przeszkody? Nasz wiec powinien przyczynić się do uwidocznienia codziennej dyskryminacji w Bad Freienwalde. Mamy nadzieję, że w ten sposób bedziemy w stanie podzielić się naszymi doświadczeniami i zrozumieć różne perspektywy. Naszą wizją jest miasto, w którym wszyscy ludzie mają równe prawa i są traktowani z szacunkiem.

Dwa lata temu zebraliśmy się, tworząc sojusz „Bad Freienwalde jest kolorowe“. Jesteśmy około 30 osób z bardzo różnych środowisk. Razem organizujemy imprezy i wiece na rzecz różnorodnego społeczeństwa i przyjaznego miasta dla wszystkich. Cieszymy się ze wsparcia i nowych twarzy w naszym gronie.

[Na koniec pewna myśl dotycząca AfD: Ludzie z tej partii zakładają, że ludzie nie są równi i że w związku z tym dyskryminacja niektórych jest jak najbardziej w porządku. Celowo wzniecają lęki i uprzedzenia, postrzegają różnorodność jako zagrożenie, a nie jako siłę społeczeństwa. Ich polityka jest przeciwieństwem solidarności. Dlatego nie będziemy ich tolerować na naszym wydarzeniu].

Razem dla solidarnego Bad Freienwalde – teraz!

Wiec „Bad Freienwalde jest kolorowe“ 03 czerwca 2023 r. od 12 do 16 h // Marktplatz (Rynek) Bad Freienwalde

Więcej informacji: www.freienwalde-ist-bunt.de
insta: @bad_freienwalde_ist_bunt
Mail: kontakt@freienwalde-ist-bunt.de