فارسی

  Bad Freienwalde شهری است که همه باید در آن احساس راحتی کنند. همه ، یعنی پیر و جوان ، آلمانی و غیر آلمانی، افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت ، افراد بدون توجه به اینکه آنها چه کسی را دوست دارند ، افرادی با پول زیاد یا پول کم، به طور خلاصه: همه. ما شهری را می خواهیم که، در آن مردم با یکدیگر همبستگی نشان دهند و یکدیگر را متقابلا  حمایت کنند. شهری که در آن افراد از دیگران استقبال می کنند و در آن ما با تفاوتهایمان رشد می کنیم.
این آرزوها در بسیاری از زمینه ها در حال حاضر یک واقعیت است. بسیاری در Bad Freienwalde از افراد مورد تبعیض واقع شده، به عنوان مثال پناهندگان، حمایت می کنند، با آنها ارتباط برقرار می کنند و دوست می شوند.
شبکه های قدرتمندی وجود دارد که در آن افراد از یکدیگر کمک و پشتیبانی می کنند. بسیاری از مردم در اینجا به تنوع و مخالفت با تبعیض متعهد هستند.
متأسفانه Bad Freienwalde جنبه دیگری نیز دارد. روند گرایش به راستگرایی که چندین سال است در جامعه مشهود شده است نیز در اینجا متوقف نشده است . رشد ساختارهای نئونازی ، اظهارات راست گرایانه و گاه غیرانسانی در خیابان ، اینترنت ، و همچنین در رویدادهای عمومی ، ما را نگران می کند. در اینجا نیز مردم به دلیل خاستگاه یا ظاهرشان در خیابان مورد حمله خشونت‌آمیز ، پرتاب آب دهان و آزار و اذیت قرار می گیرند.
ما به صراحت می گوییم: ما این اجازه را نمی دهیم. ما با هم برای یک شهر قابل زندگی و متنوع برای همه ایستاده ایم.
ما می خواهیم آن را با صدای بلند و رنگارنگ در خیابان فریاد بزنیم. به راهپیمایی ما بیایید
 "با هم علیه راستگرایی – باد فراینوالد رنگارنگ است!" 
„Gemeinsam gegen rechts – Bad Freienwalde ist bunt!“ 
 و با ما جشن بگیرید ، حضور خود را نشان دهید، در برابر راستگرایی، تبعیض و محرومیت بایستید.
 برنامه های متنوع برای کودکان، برنامه های روی استیج  و غرفه های اطلاعاتی هیجان انگیز وجود خواهد داشت. 
علاوه بر این ، البته ، فضای کافی برای گفتگوها و مبادلات دوستانه.

برای همبستگی Bad Freienwalde - اکنون!

تجمع "بادفراینوالد رنگارنگ می ماند" در ۱۴ آگوست ۲۰۲۱ از ساعت ۲ تا ۶ بعد از ظهر // میدان بازار بادفراینوالد برگزار میشود.
Symbol „Von der Community überprüft“